С предстоящата рехабилитация на кейовата стена в района на централното крайбрежие под хотел „Рига“ тя ще може да се използва от големи пътнически кораби, а това ще позволи по-високо ниво на обслужване на корабите, които акостират в Русе. Надграждането на кейовата стена е стратегически и изключително важен проект, който общината спечели по трансграничната програма България-Румъния. В момента тече обществена поръчка за изготвяне на технически инвестиционен проект за рехабилитацията на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център, в резултат на което ще се подобрят навигационните условия на три корабни места. Поръчката е на стойност 83 902 лева. 
В крайбрежната паркова зона на Русе е и пристанището за обществен транспорт „Порт Пристис“, което със своите 10 места обслужва само пътнически кораби. Като собственик на пристанището общината стартира проекта за рехабилитация на трите корабни места. Участъкът, в който са разположени брегоукрепителните стени към местата, е с дължина 480 метра. Акваторията е в непосредствена близост до стената и е много плитка, а при ниски води на реката достъпът на плавателни съдове до нея е невъзможен. При високи води тази част се залива и също се прекратява навигационната дейност.
Предвижда се да се изготви проект за земно-насипна кейова стена „дунавски тип“, която надеждно да е защитена от водите на река Дунав. Тя ще може да приема кораби с дължина до 125 м, дълбочина на газене 2,60 м, а товароспособността и водоизместимостта на кораба ще са съобразени с изискванията на АППД и други контролни органи. Кейовата стена ще бъде оборудвана с необходимите превързочни и предпазни устройства за приставане на корабите както при ниски, така и при високи води. Зад стената - в посока градската зона, ще се проектира стоманобетонова настилка тежък тип за движение на колона товарни камиони. Кейовата стена трябва да бъде обезопасена с парапет или по друг подобен начин, като освен това проектът трябва да бъде съобразен и с предстоящата рехабилитация на крайбрежната ивица от жп прелеза на речна гара до ул. „Мостова“. 
Срокът за изготвянето на техническия инвестиционен проект и цялостното изпълнение на поръчката е 80 календарни дни. Фирмите, които искат да участват в поръчката, могат да подават оферти до 6 февруари, а на следващия ден комисия ще ги разгледа.