4 579 347 лева бюджет за 2017 година на община Борово приеха единодушно съветниците в градчето. По-голямата част от сумата 2 588 097 лв. се очаква да постъпи от държавата, а приходите от местни дейности са в размер на 1 991 250 лв., като се отчита 30% завишена събираемост на местните приходи в сравение с предишни години. 
Най-забележителното в бюджета за тази година е увеличаването на резерва за неотложни и непредвидени разходи в размер от 217 066 лв, посочват от общинската администрация. 
Те припомнят, че бюджет 2016 беше небалансиран от гледна точка на неразплатените 270 000 лв., които останаха от 2015 г., включително договори с охранителни фирми, застрахователни и мобилни компании. Това доведе и до незадоволително разпределение на разходите за дофинансиране на държавните и местни дейности. 
През 2017 г. размерът на местните данъци и такси се запазва, а друг важен аспект е, че няма да има дофинансиране на общодържавните дейности, както досега. Инвестиционната програма на общината е разпределена пропорционално и след обсъждане на приоритетните области с кметовете на населените места. 
Благодарение на финансовата дисциплина, недопускането на неправомерно извършване на разходи и баланса между приходи и разходи община Борово успя да преодолее финансовата криза. За една година упорита работа не само успяхме да покрием всички задължения, неразплатени и просрочени разходи, но и предвидихме резерв от 217 066 лв. Горд съм с екипа си и с постигнатите резултати, каза кметът Валентин Панайотов на сесията.