Спестовните български домакинства кътат 45.377 млрд. лева в банкови депозити към края на 2016 г. това показват данните на БНБ за декември. Въпреки че средните лихви по влоговете вече паднаха под 1%, очевидно това не е проблем за хората, които продължават да вкарват още пари в банките. Новите депозити са за около 2.5 млрд. лева.
Депозитите на фирми също бележат увеличение - с 6.3% спрямо 2015 г. Неправителственият сектор държи в банките общо 68.189 млрд. лева. 
В същото време заемите, отпуснати от банките, се увеличават с едва 1.5 като достигат 50.5 млрд. лева. Кредитирането на бизнеса на практика няма ръст, заемите за нефинансовите предприятия се увеличават с микроскопичните 0.3%. 
Жилищните кредити са 8.768 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 1.4%. Потребителските кредити възлизат на 7.314 млрд. лв. и се увеличават с 0.6% спрямо декември 2015 г.