Държавен фонд „Земеделие“ преведе втория транш субсидии от близо 21 милиона лева на животновъди, заявили субсидии по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за Кампания 2016. През ноември миналата година беше изплатен първият транш от 25 млн. лева.
Субсидиите допустими за подпомагане на животни са определени със заповед на министъра на земеделието и храните. Ставките за втория транш са съответно за говеда - по 87.60 лв. и за биволи - по 153 лв.
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та.
През 2016 г. финансовият пакет за всяка от схемите за преходна национална помощ може да достигне максимум 70% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 година.