Всеки осми данъкоплатец от Русе подава декларацията си, използвайки формуляр с баркод, предоставян от Националната агенция по приходите. През миналата година в НАП-Русе са подадени 2313 такива годишни данъчни декларации от физически лица, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. 
В сайта на НАП www.nap.bg вече е публикуван формулярът с баркод за настоящата кампания. Той изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“. 
Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Попълнените формуляри могат да се подадат пряко в офиса на НАП в Русе, който е с работно време от 9 до 17,30 часа. Другият вариант е да се изпратят по пощата на адрес ул. „Майор Атанас Узунов“ 19.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден). Консултации за декларирането и плащането на данъци и осигуровки могат да се направят на телефона на кол центъра на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.