До края на годината община Русе е предвидила да похарчи 199 999 лева за премахване на обекти общинска собственост и незаконни строежи или части от тях. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, по която оферти подадоха три русенски фирми - „Мик-Билд-Русе“, „Вегак“ и „Дунав“. 
Събарянето на обектите ще бъде възлагано поотделно при настъпване на необходимост от това, като фирмата, която бъде избрана за изпълнител по поръчката, ще получава писмо с указания за срока на изпълнение и предварителна количествена сметка. След приключване на събарянето теренът трябва да бъде подравнен и насипан с пръст.
Предстои комисия да разгледа офертите на кандидатите, да извърши класиране и да определи победител в поръчката.