Повече прах в русенския въздух отчитат от екоинспекцията през първите дни на 2017-а. От началото на годината от автоматичната измервателна станция в квартал „Възраждане“ са регистрирани три превишения на нормите за фини прахови частици. Това показват данните от ежедневния бюлетин за концентрацията на атмосферните замърсители. 
Повече прах сме дишали на 2 януари, когато апаратурата е отчела 1,04 пъти над нормата. Пикът за сега е бил на 5 януари, когато са регистрирани превишения близо три пъти над нормалните стойности. На 10 януари е имало прах във въздуха 1,08 пъти повече от средноденонощната норма.
В пункта, разположен в кв.“Здравец-Изток“, от началото на годината досега не са регистрирани превишения на прах във въздуха.
Специалистите са категорични, че причина за по-прашния русенски въздух в този период са печките на твърдо гориво. Ниското атмосферно налягане и липсата на вятър също създават условия за задържането на замърсителите по-ниско над земята. 
Анализът на данните от измерването на концентрацията на прах от пункта във „Възраждане“ за периода 2011-2016 година показва по-високи средни стойности на замърсителя, както и по-голям брой превишения през отоплителния зимен сезон. Оказва се, че кварталът е най-запрашен, вероятно защото повечето живеещи в къщи там русенци са избрали да се топлят с печки на твърдо гориво. 
Според експертите, не само горенето на дърва и въглища са причина за мръсния въздух, но и използването на необичайни горива и различни отпадъци за отопление. Това се отразява и на концентрацията на бензен във въздуха, която също е завишена в зимния период.