По разпореждане на кмета Пламен Стоилов служители на общинското предприятие „Комунални дейности“ разчистват купчините сняг от общинските паркинги, а след това той се транспортира и разтоварва на общински терен по пътя към Николово. Образувалите се камари заемат по 1-2 паркоместа, като целта е зоните за краткосрочно паркиране да се освободят, каза шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров. 
До края на седмицата гражданите ще могат да ползват безплатно общинските паркинги, за да не се получават струпвания в малките улици и да не се пречи на преминаването на снегопочистващата техника. 
Когато количествата сняг са по-големи, се наемат външни фирми и камарите се извозват на общински терен в кв. „Чародейка“.