„Енерго-Про Мрежи“ мобилизира 20 допълнителни аварийни екипа във връзка с очакваното влошаване на метеорологичните условия в Североизточна България, съобщиха от компанията. Общо 82 дежурни звена на електроразпределителното дружество са в постоянна готовност да реагират своевременно при възникване на повреди по електрическите съоръжения в Североизточна България. При извънредна ситуация на разположение са 384 екипа. Компанията има и подготвени планове за пренасочване на специалисти и техника от един район към друг.
Екипите са напълно оборудвани с необходимите материали, инструменти, лични предпазни средства и облекло, разполагат с всички необходими комуникационни  средства за обмен на информация с центровете за управление на мрежата. В готовност са 410 високопроходими автомобила, 317 екипни автомобила с нормална проходимост и 149 специализирани автомобила - багери, автокранове, автовишки и други.
Въпреки очакваното влошаване на метеорологичните условия отчетниците на електроразпределителното дружество ще продължат да отчитат консумираната електроенергия по обичайния график. Денонощният телефонен център на компанията 0700 161 61 също е в готовност да поеме по-високо натоварване при възникване на извънредни ситуации.