Две мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат отворени през януари. Това са мярка 2.1.2 за консултантски услуги за малки земеделски стопани и мярка 4.1.2, която е за инвестиции в модернизирането на малки стопанства. Отварянето им е заложено в индикативната програма за приемите, изготвена от министерството на земеделието и храните за 2017 година.
По мярка 2.1.2 съфинансирането на дейности за предоставяне на индивидуални консултантски услуги във вид на консултантски пакети за малки земеделски стопани ще бъде до 100 процента. Един стопанин ще може да получи средствата, които са еквивалентни на 1500 евро за една година. Подаването на документи ще бъде преустановено през февруари. 
По другата мярка 4.1.2 земеделските стопани ще получат съфинансиране между 60 и 80 на сто, а стойността на подадените проекти е с таван до 25 000 евро. Подаването на документи за нея също ще приключи следващия месец.