19 200 лева са заделени за обследване на енергийната ефективност на три сгради общинска собственост. Това са ритуалният дом на улица „Тома Кърджиев“, който е архитектурен паметник с местно значение, и административните сгради на ул. „Котовск“ 2 и „Фердинанд“ 3а. За тях освен доклад за обследването, в който ще бъдат отразени състоянието на сградата, клас на енергопотребление, специфичен годишен разход на енергия и разпределение по видове горива и енергии, ще бъдат разработени мерки за повишаване на енергийната ефективност и ще бъдат издадени сертификати на сградите.