В оспорвана надпревара за голямата обществена поръчка на община Русе за малко над 12 млн. лева по европейски проект се впуснаха пет фирми. Толкова са кандидатите, които са подали документация за участие в процедурата, която предвижда ремонт и обновяване на сградите и дворните пространства на две училища и три детски градини. Това всъщност е една от най-големите и апетитни обществени поръчки за тази година, а обектите, които ще се реализират по нея - детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка 2“, Математическата гимназия и СУ „Христо Ботев“, са част от инфраструктурния проект по инвестиционната програма на общината в образователната сфера. 
Сред участниците в поръчката има три русенски фирми. Това са ДЗЗД „Русе 2016“, което включва фирмите „Ас-строй“, „Ремонтстрой 2010“ и „Медиком“. Останалите  русенски фирми са „Джи ти ер груп“ и консорциум „Тутракан 2013“, в което влизат „Дунав“ и „Т и М Билдинг Канстракшън Къмпани“. Документи за участие в обявлението са подали също великотърновската фирма „ВТ Инженеринг“ и софийската „Медия Интер Груп“. 
Предвидено е благоустрояване на дворовете в трите детски градини - с богато озеленяване и нови детски площадки с безопасна настилка и съоръжения, както и да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност - подмяна на дограмата, топлоизолация и хидроизолация. В „Русалка“ ще се подмени и асансьорът, който се използва за доставяне на храната по етажите. За всички дейности по трите забавачници са предвидени 3 427 084 лева без ДДС. 
Ремонтът на двете училища, в това число и изграждането на спортни площадки и озеленяването на дворовете, ще струва двойно повече - 6 639 585 лв. без ДДС. В Математическата ще се направи цялостен ремонт на покрива, на физкултурните салони, на сутерена, както и на фасадата. Предвидена е подмяна на дограмата, както и на тротоарната настилка и бордюрите около сградата. 
В училище „Христо Ботев“ ще бъде ремонтиран покривът, ще се възстановяват фасадните мазилки и ще се почистят каменните облицовки, предвидени са и вътрешно-ремонтни дейности. Ще бъде осигурена достъпна среда и ще се обнови дворното пространство. Планирани са и дейности за ликвидиране на проникваща влага в сутерена на сградата и частично изпълнение на топлоизолация.