6711 са регистрираните безработни в трите бюра по труда в Русенска област, съобщиха от Регионалната служба по заетостта. Равнището на безработица за областта е 6,5%, колкото и през октомври. Най-високо е то в община Ветово - 31,1%, където безработните са 1266, следват общините Ценово - 25,8%, Борово - 23%, Две могили - 19,3%, Бяла - 15,3%, Сливо поле - 10,9%, Иваново - 8,6% и Русе с най-нисък показател - 3,2% при 2623 регистрирани на трудовата борса. 
През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от областта са 518, което е с 37 повече отколкото през октомври. Обявените свободни работни места са били 478.