10-те младежи от Казахстан, които се обучаваха в Русенския университет по програмата за международен академичен обмен, са впечатлени от нивото на получените знания и от българското гостоприемство. Това става ясно от писмото, което ректорът на Алматинския университет по енергетика и телекомуникации Ержан Съйргалиев е изпратил до ръководството на Русенския университет.
Казахските студенти се обучаваха във факултета по електротехника, електроника и автоматика, като в продължение на един семестър посещаваха лекции и упражнения по 26 дисциплини от учебните планове на специалностите „Компютърни системи и технологии“ и „Автоматика и електроника“. Обучението им е следствие на сключения преди две години рамков договор за сътрудничество между двете висши училища. На негова база трима докторанти от Алматинския университет имат като втори научен ръководител преподавател от Русенския университет. В писмото си до ръководството на висшето училище ректорът Ержан Съйргалиев изразява надеждата си, че сътрудничеството между двете висши училища ще се задълбочи и русенски студенти ще се обучават в Алматинския университет.