Да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за безотпадъчно оползотворяване на излезли от употреба гуми, реши Регионална инспекция по околна среда и води. Както „Утро“ писа, проектът на русенската фирма „Русе-РК“ ООД бе подаден още през юни. Според плановете, иновативната технология ще позволи преработката на 6000 тона гумени отпадъци годишно, като материалите ще се рециклират чрез термична консервация в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза). Крайните продукти са течна въглеродна фракция (нефт), технически въглерод на прах и метален корд. Те ще се реализират както на местния, така и на външния пазар.
Предпазливостта на екоинспекцията изглежда разбираема след споровете за замърсяването на въздуха в Русе и предишния опит с аналогични проекти. Подобна инсталация преди няколко години се опита да изгради в Пиргово фирма „Еко Интенсити“. Тя обаче бе посрещната на нож от местното население, което така и не поиска да повярва, че технологията е безотпадна и няма да завърсява въздуха. Фирмата дори организира посещение на аналогична производствена площадка във Видинско и представители на селото успяха да убедят на място, че проблеми с инсталацията няма. Това обаче се оказа напразно и компанията в крайна сметка бе принудена да се откаже от инвестицията си, в която бе вложила вече над 1 млн. лева. 
Негативният опит на „Еко Интенсити“ обаче сега помага на „Русе-РК“ ООД да избегне направените от нея грешки. По тази причина е избран терен в Западна промишлена зона, който е далеч от населените квартали на града. Освен това, както обясниха представители на фирмата за „Утро“, закупената инсталация няма да е руска или китайска, а германска, което е гаранция че всички европейски екостандарти са взети предвид при изработването й. На практика отпадъци от преработката няма и във въздуха не се изпуска нищо.