Русенската фирма „Берус“ е избрана за изпълнител по ускорената процедура за оператор, който да стопанисва и експлоатира регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Това става ясно от протокола на комисията, която огледа предложенията на двамата участници. Другият кандидат - пловдивската фирма „Мит и Ко“, е отстранен от процедурата, тъй като офертата не съответства на обявените условия. Фирмата победител, която и сега стопанисва депото, събра максимален брой от 100 точки. Тя се управлява от Венко Великов и е с широк предмет на дейност. 
Прогнозната стойност на поръчката е 2 700 000 лева, като предстои да бъде подписан договор за изпълнение между кмета Пламен Стоилов и представител на „Берус“. Регионалното депо е предвидено да приема за обезвреждане битовите отпадъци, генерирани от населението на петте общини. За година на съоръжението се депонират около 90 000 тона отпадъци.