Държавата ще конфискува незаконно придобито имущество при 120 хил. лева разлика между доказаните доходи на едно лице и притежаваното от него имущество. Това предвиждат промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети от депутатите на днешното им заседание. В досега действащия закон процедура по отнемане на имущество започваше при несъответствие между имущество и доход от 250 хил. лева.
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще може да стартира производство при облага в размер на 50 хил. лева. Досегашният праг беше 150 хил. лева. Така се разширява обхватът на лицата, които подлежат на проверка.
С промените се отменят и застрахователната и статистическа тайна за Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Комисията и директорите на териториалните звена получават правото да поискат от застрахователите да разкрият тайната за проверяваните лица. Националният статистически институт пък ще трябва да предоставя на Комисията годишни финансови отчети на юридически лица, които подлежат на проверка.
Въвежда се и праг на стойността на незаконно придобитото имущество, което подлежи на отнемане, в размер от минимум 10 хил. лева. Целта е да не се налага правенето на разходи в по-голям размер, отколкото е стойността на отнетото имущество.
Предвижда се най-малко 30% от стойността на отнетото имущество да се ползват за социални цели. Условията и редът за харченето на парите ще се определят с наредба, която трябва да се подготви от Министерския съвет.
Всички започнали производства ще се довършват по стария ред, записаха още депутатите.