На граничния пункт „Дунав мост“ в определени участъци пътната настилка е в лошо състояние и са се образували коловози вследствие на движението на тежкотоварните автомобили, особено на входа и изхода на граничната зона към самия мост. Същият проблем съществува и в различни участъци от пътните платна, като на места има разрушени участъци от пътя с дълбочина от 10 см и с площ от 1 до 3 кв. м. Общата площ на увредените участъци е 2200 кв. м. Това са констатациите на Агенция „Митници“, като в тази връзка от ведомството обявиха обществена поръчка за текущ ремонт на пътните настилки на съоръжението, за което са заделени 73 920 лева. Поръчката е обособена в две позици, като другата е за ремонт на граничния пункт „Калотина“, но е за двойна по-ниска сума. 
Предвижда се повредените площи и деформации по настилката, сред които коловозите, мрежовидните пукнатини, дупките, да се изкърпят машинно с плътна асфалтова смес.
Срокът за изпълнение на строителните дейности, които са подробно описани в техническата спецификация към обявлението, е 30 календарни дни, като броенето започва да тече от датата на подписване на договора. Гаранционнният срок на изпълнените ремонти пък трябва да е минимум една година от датата на приемо-предавателния протокол за обекта.
Кои са фирмите, които искат да извършат текущия ремонт на пътните настилки на граничния пункт, се очаква да стане ясно днес.