Русенската фирма „Пътинженеринг“ спечели обществената поръчка за изглаждането на коловозите пред граничния пункт „Дунав мост“ и ремонта на пътната настилка на съоръжението, за което Агенция „Митници“ заделя 73 920 лева. Всъщност търгът привлече интереса само на русенската фирма, която се оказа единственият участник, подал документи в срок в агенцията. Това става ясно от протоколите на комисията, която разгледа офертите и извърши класиране, като оценката, която получи „Пътинженеринг“, е 100 точки. По същата поръчка имаше и втора позиция - за ремонт на граничния пункт „Калотина“, но въпреки че е за двойно по-ниска сума, по нея имаше само две подадени оферти, като единият участник е отстранен. 
Тъй като за ремонта на коловозите на Дунав мост има само един кандидат, се очаква да няма обжалвания. След като бъде сключен договор с „Пътинженеринг“, фирмата ще има срок от 30 календарни дни за изпълнение на строителните дейности. 
На граничния пункт „Дунав мост“ в определени участъци пътната настилка е в лошо състояние и тежкотоварните автомобили са образували коловози, особено на входа и изхода на граничната зона. Същият проблем съществува и на различни места по пътните платна, като на места са се образували дупки с дълбочина от 10 см и с площ от 1 до 3 кв.м. Общата площ на увредените участъци е 2200 кв.м. Предвижда се повредените площи и деформации по настилката да се изкърпят машинно с плътна асфалтова смес. 
Съгласно условията на обществената поръчка гаранционният срок на изпълнените ремонти трябва да е минимум една година от датата на приемо-предавателния протокол за обекта.