За втора поредна година младежите от Студентския съвет на Русенския университет проведоха инициативата „Будител на Русенския университет“ и отличиха имената на преподаватели от всеки факултет.
Връчването на призовете бе вчера в Канев център, но поради обявения национален траур тържествената програма бе отменена. Единодушно голямата награда бе присъдена на ректора Велизара Пенчева. 
Гласуването продължи от 8 до 30 ноември, като студентите номинираха преподаватели от всеки факултет. 
От факултета по Електроника, електротехника и автоматизация будител стана доц.Галина Иванова, а от Транспортния факултет - доц.Даниел Любенов. Будителят на Машинно-технологичния факултет е гл.ас.Мария Николова, а на факултета по Бизнес и мениджмънт - доц. Мими Корнажева. От Юридическия факултет наградата бе присъдена на гл.ас. Сергей Калинков, а за будител на факултета по Обществено здраве и здравни грижи бе избран ас.Александър Андреев. Будител на факултета Природни науки и образование стана гл.ас.Валентина Василева, а на Аграрно-индустриалния факултет - ас. Теодор Кючуков. 
Студентите раздадоха и две специални награди. За популяризиране на академичния живот на Русенския университет бе отличена доц.Анелия Манукова, а  специалната награда за развитие на академичния спорт отиде при Валентин Каменаров.