На път е да приключи раздаването на рентните възнаграждения за ползването на земеделските земи в Община Русе. Основният извод е, че през настоящата кампания собствениците на ниви получават средно около 60 лв./дка, колкото беше това и през 2015 г. Това коментират от специализираната в търговия с ниви фирма „Русе ленд“. 
В някои от големите местни кооперации, например в Средна кула и Басарбово повечето от арендодателите са подновили за нови 5 или 10 години своите договори, гарантирайки си тези плащания. Това очевидно е добре за земеделците, които могат по-спокойно да осъществяват инвестиционните си програми и да планират по-дългосрочно дейността си. 
Именно цифрата 60 лв./дка е пресечната точка за двете страни в процеса на договарянето на наемите и рентите в повечето землища на региона, казват от „Русе ленд“. Подобна е и картината в Мартен и Сандрово, като тук обаче преобладават по-краткосрочните договори.
За разлика от предишни години, когато част от договорените ренти в с. Николово се изплащаха на два транша, сега и тук собствениците на ниви получиха еднократно по 60 лв./дка. 
В землищата на Общинския център Русе и кв. Долапите някои арендатори изплатиха по-ниски наеми, като средната стойност там е около 55 лв./дка. В Червена вода рентите варираха между 50 и 65 лв./дка, с предимство за собствениците, отдаващи по-големи масиви земеделска земя. Малко по-ниски стойности се наблюдаваха в Долно Абланово, което е обяснимо предвид малко по-ниското качество на почвите там, водещо до по-ниски добиви.
В землището на Бъзън някои от по-едрите фирми собственици на земеделска земя сами започнаха да обработват нивите си. В целия Русенски регион се наблюдава повишаване на количеството на обработваемите площи, след като вече се разработиха някои доскоро пустеещи терени. 
Съществуват и забавяния при някои от земеделските производители, които ще изплатят рентите си след получаването на субсидиите, което се очаква поне частично да се случи през последния месец на годината. Най-общо казано през изтичащата година в Русенска община не се наблюдаваха съществени промени както при цените на земеделските земи, така и при получаваните наеми и ренти за тяхното ползване, коментират от „Русе ленд“.