Сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите предсрочни избори, външните рискове като бежанската криза, както и задълбочаващият се проблем с липсата на подготвена работна ръка са най-големите предизвикателства пред бизнеса за следващата 2017 г. Това показва анкета, проведена сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Бизнесът очаква умерен ръст на продажбите средно от 3-4% през следващата година, като допълнително произведената добавена стойност ще се използва в по-голяма степен за повишение на възнагражденията средно с 5-7%, както и за подобряване на финансовите резултати. Преобладаващата част от износителите не очакват промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и мениджърите правят планове за увеличаване на инвестициите си през новата година. Тези нагласи обаче може да не се сбъднат предвид очакваната политическа нестабилност в държавата и ако се приеме промяната в Кодекса на труда, която ще намали работните дни с 3 дни през годината. Всеки втори работодател смята, че размерът на минималната работна заплата през 2017 г. трябва да остане на нивото от 420 лв.
Бизнесът определя като неуспешни реформите в здравеопазването, съдебната система и сектор „Сигурност“. Като основен проблем е посочен недостигът на работна ръка. По своята острота той вече надминава корупцията и административните прегради като бариери за развиване на стопанска дейност, показва анкетата.