С около 10% средно намаляват рентите в Община Две могили в сравнение с миналата година. Това показва ходът на кампанията по изплащане на наемите за 2015-2016 г., коментират от специализираната в търговия с ниви фирма „Русе ленд“.
Това е първи спад на рентите в областта, които от много години неизменно вървяха нагоре. Основната причина за понижаването са по-ниските изкупни цени на продукцията. Цената за тон пшеница тази година варира между 240 и 260 лв./тон при средно 290 лв./тон през 2015 г. Подобно е съотношението и при другата основна култура - слънчогледа. В момента масово сделките се сключват при нива около 650 лв./тон, което е със 100 лв./тон по-ниско от миналогодишната реколта. Най-общо наблюдаваме спад с около 15% при сходни нива на добивите за 2015 и 2016 г. или дори по-нисък при пшеницата. 
Всичко това се отрази на приходите на земеделските производители, като по-големите кооперации в община Две могили изплащат рента около 45 лв./дка на своите арендодатели, коментират от „Русе ленд“. Такива са стойностите в Батишница, Чилнов, Бъзовец, Широково. Някои земеделски производители в тези землища все още нямат готовност за разплащане със собствениците на ниви, като изчакват или по-добри цени за продукцията си, или получаването на субсидията за единица площ земеделска земя. 
По всеобщо мнение на земеделците, през тази стопанска година резултатите са по-слаби от миналата, независимо от шумно рекламираните количества произведена пшеница общо за цялата страна, дължащи се отчасти и на по-големите площи, засети с тази култура. В общинския център Две могили наемите за земеделска земя са малко по-високи - между 50 и 60 лв./дка., като там и цените на нивите са с 15-20% над останалите населени места в региона. В някои от по-малките села като Острица и Пепелина се изплащат ренти между 40 и 45 лв./дка, а в Кацелово - средно 50 лв./дка. Погледнато най-общо за цялата община средната стойност на раздаваните ренти до момента е около 45 лв./дка, при нива между 50 и 55 лв./дка през 2015г. 
Подобен спад се наблюдава за пръв път от доста години насам и трудно може да се прогнозира доколко това ще се отрази на цените на земеделските земи, казват от „Русе ленд“.