Некачествен мед от Украйна, Китай, Бразилия, Австралия и др. се внася масово у нас. Най-често тук се смесва с български и се изнася като родна стока в Европейския съюз. Това стана ясно по време на двудневен форум в Русе, на който заетите в сектора се бяха събрали да обсъждят проблемите си. 
Както стана ясно от изказванията, за никого в бранша не е тайна, че има търговци, които смесват чуждия с българския мед, и така бурканчетата потеглят към Западна Европа и най-вече Германия. За да решат проблема, пчеларите ще се обърнат към Министерството на финансите. Една от възможните мерки според тях е да се въведат по-големи мита за внос от държави извън Европейския съюз. 
Тази година има почти 10 000 тона неизкупена продукция в страната, а в същото време добивите са с 30% по-слаби от миналата година. Изкупната цена е малко над 4 лева за килограм и според много пчелари надхвърля себестойността на продукцията. 
Пчеларите не са много доволни и от начините за известяване на пръсканията с препарати, които са опасни за пчелите. Въпреки че проблемът трябваше да е решен с въвеждането на нова електронна система, много пъти сигналите не стигат до тях и съответно пчелите умират. Според пчеларите няма и санкции за този, по чията вина са отровени кошери. 
Друг проблем за бранша е липсата на сертифицирана лаборатория за изследване на пчелния мед.
Пчеларите споделиха и за друг наболял проблем - през последните години зачестяват случаите на откраднати кошери и пчелни семейства. Доста такива кражби се маскират като случаи на „мистериозно“ изчезване на пчелите, известно в научните среди като „Синдром на празния кошер“ - феномен, за който все още няма приемливо обяснение.