Технологии за управление с поглед в помощ на хора с увреждания представиха в Русенския университет специалисти от фондация „АСИСТ - Помагащи технологии“. Устройствата дават възможност на хора с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете си, да управляват компютър само с помощта на очите си.
Системата включва камера и излъчвател на невидима инфрачервена светлина и може да се включи към всеки компютър, лаптоп или таблет. След предварително калибриране, което може да се направи и от самият потребител, технологията започва да следи погледа му и да приема команди. По зададените алгоритми системата трансформира движението на погледа в движение на мишката, а задържането му за някакъв предварително определен период (1-2 секунди) - в клик с левия бутон на мишката. Така потребителят може да извика на екран нужната картинка и да сигнализира за някои свои прости желания („искам да ям“, „искам да спя“) или да отвори на дисплея клавиатура, където да набере какъвто и да е текст.
Все още нищожен процент хора с увреждания в България използват този вид технология. Цената на устройството варира между 2000 и 4000 лева.