Проектът „Ние сме част от вашия живот“ на регионална библиотека „Любен Каравелов“ бе отличен заедно с още четири български разработки от екип от независими експерти и лидери от Великобритания, Дания и Швеция. Русенската тема е откроена измежду 32 предложения, а наградите бяха връчени в София по време на Втората международна среща на участниците в проект INELI Balkans. 
Проектът „Ние сме част от вашия живот“ ще даде възможност на пенсионери да се включат в дейности на библиотеката по събиране, записване и запазване на документи от местната история и създаване на исторически бази данни за Русе и региона. Така възрастните хора ще запълват свободното си време с полезни занимания, ще работят с модерно оборудване и технологии, ще създават нови социални контакти.