Магията на песните и приглушената радост на поколения българи е втъкал в прекрасните черги майсторът на текстил Веселин Фесчиев. Чергите, както и чанти от тъкан текстил са подредени в малката зала в Художествената галерия. А в стъклени витрини са изложени творби от кожа на друг майстор - кожаря Красимир Сивев. Двамата автори живеят във Велико Търново, но са избрали да членуват в Дунавската задруга на художествените занаяти. Затова на тях е отредено правото в тазгодишната традиционна изложба на задругата да покажат своите творения. Експозицията бе открита от председателя на Дунавска задруга Татяна Колева в присъствието на десетки ценители на българските арт традиции.