За 2030 русенци дългогодишната сага с лихвоточките отдавна вече е в историята. За други 1070 обаче тя продължава с надежата окончателно да приключи до 2019 година, когато е крайният срок за изплащането на жилищно-спестовните влогове от националния компенсационен жилищен фонд. Толкова всъщност е броят на хората, които са подали документи в края на втората половина на 2011, през 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година и чакат да получат компенсация за притежаваните от тях лихвоточки, съобщи за „Утро“ зам.-кметът Даниела Шилкова. 
Изплащането на влоговете върви по реда на подаването на молбите за компенсация, като забавянето е огромно. През изминалата година са изплатени 341 263 лева на подали документи през 2010 и 2011 година. Процесът обаче не може да се ускори, тъй като парите се отпускат от националния бюджет, а в общината просто се изплащат. 
Съгласно последните промени в закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове чакащите компенсация за притежаваните от тях лихвоточки могат да ги оставят като наследство, а също и да ги ползват за плащане на данъци. Ако някои от тези 1070 граждани в Русе, които все още чакат компенсация, реши да си ползва лихвоточките за плащане на налози, трябва да заяви това искане пред Националния компенсационен жилищен фонд и да представи копия от документите за дължимите данъци и направените плащания. След това ще може да получи парите си най-късно до края на следващата година. 
Левовата компенсация за една лихвоточка е 8 стотинки от 2008 година и не е променяна до днес. 
30 ноември беше последният срок, в който държавата приемаше претенции за обезщетение. Краят на 2019-а пък е последният срок, до който държавата трябва окончателно да се разплати с гражданите, които имат право на компенсации. Въпреки че по традиция българинът чака последния момент при подаването на документи, през ноември пред сградата на общинския отдел по картотекиране и дългогодишни влогове на улица „Черно море“ 2 нямаше наплив или опашки от желаещи да подадат искания за осребряване на лихвоточки.
А иначе списъкът на гражданите с право на обезщетение по жилищно-спестовните влогове се състои от 6000 човека, което означава, че около половината няма да получат полагащите им се обезщетения, тъй като не са подали документи в срок. 
Процедурата по изплащането на компенсациите по лихвоточките започва с обработка на документите от община Русе, следва решение на комисията по жилищно-спестовни влогове. След това се изготвя протокол за правоимащи лица и се изпраща в Националния компенсационен жилищен фонд, а той от своя страна изпраща протокола и парични средства на банка ДСК, където всъщност се извършва разплащането с правоимащите. 
При евентуално удължаване на срока, който изтича в края на 2019 година, гражданите ще бъдат уведомени чрез медиите или сайта на общината.