Четирите врати между хале 2 и 3 на „Монтюпе“ ЕООД са плътно затворени, установиха при проверки експерти от РИОСВ. Така според тях дружеството е изпълнило и последната санкция - да отдели проблемното си трето хале от останалата производствена площадка. Това обаче няма да е единствената инспекция, казват от РИОСВ и загатват, че проверките в завода няма да спрат. 
Затваряне на двете производствени линии в хале 3, запечатване на 108-те отвора на тавана му, както и на димните люкове, половин милион глоба и отделянето на халето от долепеното до него друго производство бяха санкции, които РИОСВ наложи на „Монтюпе“ след поредното засичане на завода да изпуска облаци миризми. Според екослужбата до нерегламентираното проветряване се стига, тъй като работната среда в помещенията е много тежка, а аспирациите не могат да погълнат миризмите, които се генерират. Отделно в три халета функционирали машини и съоръжения, които трябвало да бъдат разположени в четири халета. Всички наказания обаче се обжалват в съда, а междувременно директорът на РИОСВ напусна.