Инж.Огнян Савянов е новият директор на Регионална дирекция по горите - Русе. Той е назначен със заповед от 15 ноември. 
Огнян Савянов идва в Русе от Дулово, където до 1999 г. е бил ръководител на горското стопанство. В последните години работи в частна фирма, свързана с дърводобива. Той ще заема поста до провеждането на конкурс, на който ще бъде един от кандидатите. Очаква се конкурсът да бъде насрочен скоро, като най-вероятно ще бъде в края на декември или началото на януари.