Снегопочистването на Дунав мост тази година ще бъде грижа на румънските фирми. Това стана ясно на работна среща вчера в Гюргево, в която участваха областният управител Стефко Бурджиев, префектът на окръг Гюргево Зоринел Никулча, председателят на Окръжен съвет Гюргево Мариан Мина и представители на институциите, които имат отношение към гранично контролно-пропускателен пункт Русе-Гюргево.
На съвещанието беше обсъдено как да се създаде  подходяща трансгранична организация през зимния сезон, за да няма проблеми по инфраструктурата, която свързва двата съседни града. Бяха коментирани също мерките и действията, които да се предприемат при възникване на ледоход и нефтени разливи в река Дунав. 
До средата на декември предстои още една среща с представители от българска и румънска страна, за да се договорят подробности за взаимодействие при необходимост.