76 490 лева помощ ще получат животновъдите, регистрирани като земеделски производители в община Ценово, решиха общинските съветници. Целта за предоставянето на безвъзмездната финансова подкрепа е да се увеличи броят на отглежданите животни на територията на общината и да се развие по-добре животновъдният сектор. Парите са събрани от договорите за ползване и стопанисване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд. Най-голяма ще е сумата, която ще отиде при стопаните, които отглеждат биволи и крави - по 32 лева за животно. За юница ще дават по 23 лева, тези, за телета - по 17 лева, а за овце и кози - по 9 лева. 
Община Ценово е член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Борово-Бяла и в тази връзка ще участва в проект за изграждане на сепарираща и компостираща инсталация. Дейностите ще се финансират със собствени средства на общините и безлихвен заем от ПУДООС за 2 милиона лева. Средствата, с които общината ще участва при финансирането на проекта и погасяване на заема, ще бъдат според броя на жителите по настоящ адрес.