На 24 ноември ще се проведе събрание на акционерите на „Тежко машиностроене“, научи „Утро“. То се свиква от новите ликвидатори на дружеството Николай Добрев и Весела Ерменкова с една единствена точка в дневния ред, която предвижда удължаване срока на съществуване на дружеството с още една година - до 31 декември 2017 г.
2298 физически лица, почти всички от Русе, очакват пари от ликвидацията на „Тежко машиностроене“ АД и вероятно биха искали да разберат на събранието какво става с парите им, загробени в депозит във фалиралата Корпоративна търговска банка. Както става ясно обаче, те най-вероятно няма да намерят на кого да зададат въпросите си. От публикуваното в Търговския регистър съобщение става ясно, че двамата ликвидатори не възнамеряват да бият път от София чак до Русе и на събранието ще ги представлява упълномощен от тях местен адвокат. На теория би трябвало да присъства човек от министерството на икономиката, представляващ държавата, като най-голям акционер. Той обаче не се занимава с оперативно управление, а и също може да упълномощи някого, така че изобщо да не се появи в Русе. 
Както „Утро“ писа, събраните от ликвидацията на „Тежко машиностроене“ средства в края на 2013 г. възлизаха на 4,392 млн. лева, така че за всяка всеки акционер би получил по над 2 лева. Физически лица държат 162 949 броя, така че за тях сумата възлизаше на около 326 хил. лева. Тогавашните ликвидатори Иван Маринов и Димитринка Маринова обаче предпочитаха да протакат процедурата, вероятно с единствената причина да продължат да получават гласуваните им заплати. Докато през лятото на 2014 г. КТБ фалира и депозитът им в банката бе блокиран. За част от парите бе сключен договор за цесия,     по който обаче не е ясно има ли някакви плащания или не. При цялата бъркотия около КТБ и множеството цесии, които сега се оспорват от синдиците на банката, юридическата каша е огромна. Ясно е обаче, че протакането на тогавашните синдици е било фатално за акционерите, които едва ли ще получат и по 1 лев за всеки 5, които можеха да им се изплатят. 
Междувременно Иван Маринов и Димитринка Маринова благополучно напуснаха дружеството, като с гласовете на държавата бяха пуснати по живо по здраво, без да им се потърси каквато и да е отговорност.