10 са кандидатите да надзирават строителните дейности при реконструкцията и удвояването на ширината на пътя Русе-Тутракан-Силистра. Това стана ясно след отварянето на офертите по обществената поръчка в Агенция „Пътна инфраструктура“.
Сред участниците има само една русенска фирма и това е „Русенска строителна борса“. Очаквано най-много са софийските фирми, подали оферти - „Пътконсулт 2000“, „Трансконсулт-БГ“, „Консулт инженерингс“, „Пътинвест инженеринг“ и „Градиакт консулт“.
В поръчката за строителния надзор участват и две варненски фирми - „Инжконсултпроект“ и „Рубикон инженеринг“. Останалите двама кандидати са „Трафик холдинг“ със седалище в Аксаково и „ДЕМА“ ЕООД.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 30 000 лв. Предстои комисия да извърши класиране на офертите и да определи строителен надзорник на обекта. 
Същевременно тече работата и на другата комисия, която има за цел да избере изпълнител за същинското строителство сред седем от най-големите компании в пътните ремонти.
Срокът за реконструкцията и удвояването на пътя Русе-Силистра ще бъде 4 месеца. С изграждането на второ платно за движение от кръговото кръстовище ще се подобри пропускателната способност на пътя към Дунав мост. Съществуващият двулентов път ще се разшири до четирилентов и ще бъде продължение на пътя между Русе и Мартен.