Чиновниците продължават да вземат по-големи заплати, отколкото бачкаторите от частния сектор, макар разликата да намалява. Областната икономика създава повече работни места, отколкото през миналата година, но 13 000 човека се трудят срещу минимална заплата, а 4600 са наети на непълен работен ден. Това показват данните на териториалната статистика за третото тримесечие на годината.
Средната месечна работна заплата в област Русе е 795 лв., но за частния сектор е 783 лева. Да си чиновник се оказва по-изгодно - чакащите пари от бюджета получават средно по 843 лева. Което дава още едно обяснение на неприятния факт, че желаещи за работа в цеховете няма, но за държавни или общински служби кандидати съвсем не липсват. Хубавото е, че притиснатите от недостига на кадри фирми вдигат заплатите и тази разлика намалява. Към момента чиновниците вземат средно с 60 лева повече от бачкаторите, докато в края на 2014 г. печелеха с 167 лева повече. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи намаление с 19 лв. или с 2.2%, а в частния нараства с 2.2%. Диспропорцията обаче си остава значителна - в национален мащаб заплатите в обществения сектор надвишават тази в частния с 4.5%, докато за област Русе разликата достига 7.7%. Не е радващ и фактът, че през последното тримесечие броят на наетите лица в обществения сектор бележи ръст с 0.3%, а в частния сектор намалява с 0.2%.
Към края на септември 2016 г. списъчният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 70 700. 4600 са наети на непълно работно време, а 13 000 работят на минимална работна заплата. Най-голям е делът на хората, назначени на 420 лева, в преработващата промишленост (33.0%). В сравнение с края на предходното тримесечие броят им нараства с 1.2%. Данните сочат, че 29.0% от приетите и 27.4% от напусналите лица са свързани с икономически активни предприятия от сферата на преработващата промишленост. 
Най-високи заплати получават работещите в енергетиката - 1226 лева, здравеопазването - 930 лева, и в държавното управление - 930 лева. Най-зле платени са заетите в туризма със средно възнаграждение от 480 лв.