Русенецът арх. Белин Моллов, който от години живее в София, ще открие своя самостоятелна изложба на 21 ноември в Централния дом на архитекта. Експозицията е юбилейна - тя е по повод 70-годишнината на автора. В нея са представени много негови живописни работи, в които той изобразява знакови старинни български къщи, възрожденски сгради, градски пейзажи, включително от родния Русе. Ще бъдат показани също известни архитектурни забележителности в Испания, Германия, Румъния, Турция и др. 
Арх. Белин Моллов е роден в Русе на 23 октомври 1946 г. Дипломира се във ВИАС през 1969 г. Има повече от 45-годишен опит в областта на устройственото планиране и градското развитие. Бил е заместник-министър на МРРБ, хоноруван преподавател по урбанизъм в УАСГ.