Русенското преработвателно предприятие „Гораинвест“ е една от фирмите, в които започва тестването на нов софтуер за електронно проследяване и отчитане на дървесината. Възможностите на системата бяха представени от министъра на земеделието и храните Десислава Танева и нейния заместник Георги Костов.
Софтуерът ще бъде безплатен за предприятията и ще дава възможност за издаване и вписване на електронни билети, приета и транспортирана дървесина, което ще увеличи възможностите за контрол. Системата е уеб базирана и достъпна отвсякъде, включително и чрез приложение за смартфон. Използването й става задължително след 1 януари.
Въвеждането на електронните билети води до намаляване на бракониерството на едро и до ръст с 5% на количествата добита дървесина, обясни министър Танева. Приходите на фирмите са увеличени с 15%, резултат вероятно и от по-висока цена на дървесината заради намалялата конкуренция в бранша. От 6000 регистрирани обекта за дървесина на 1 април тази година в системата за електронни билети са 4099, посочи Георги Костов.