Международно жури на конкурса, обявен от авторитетната световна компания за селскостопанска техника Claas, се впечатли от дипломната работа на възпитаника на Русенския университет инж.Николай Атанасов. В тазгодишното издание на конкурса русенецът получава една от петте интернационални студентски награди в раздела за бакалавърска инженерна дипломна работа. На церемония Атанасов получи приза лично от Хелмут Клаас, който е и почетен доктор на РУ. Дипломната работа на Николай Атанасов е с тема „Прилагане на прецизно земеделие в растителните и животинските ферми“.