Идната седмица в четвъртък поредният випуск на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ в Русе ще бъде изпратен с тържествена церемония в голямата зала на Доходното здание.
По време на тържеството ректорът на ВУАРР проф.Димитър Димитров ще удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ акад.Роман Дякон, ректор на  Висшето училище по мениджмънт на информационните системи в Рига, Латвия, с което ВУАРР има сключен договор за сътрудничество.