89 бакалаври и 53 магистри със среден общ успех 5.45 вчера получиха дипломите си с емблемата на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Тържествената церемония стана двоен празник за висшето учебно заведение, тъй като вчера беше отбелязана и 25-ата годишнина от създаването на частния ВУЗ.
25 000 наши възпитаници днес работят в Народното събрание, във фирми, в областни и общински администрации и банки. За тези години умножихме 100 пъти нашите студенти, подчерта той, като припомни, че първите приети през 1991 г. са били 60 на брой, в момента висшето училище обучава 6000 момичета и момчета, посочи в академичното си слово ректорът на ВУАРР акад.Димитър Димитров. 
За празника акад.Димитров и неговите колеги получиха много поздравления и адреси. По случай юбилейната годишнина ректорът връчи юбилейни златни медали на приятели и съмишленици на ВУАРР. Сред тях са областният управител Галин Григоров, неговият предшественик Румен Януаров, при управлението на когото през 2003 г. се открива русенският филиал на училището, кметът Пламен Стоилов, депутати, общественици и др. Вестник „Утро“ пръв от медиите получи грамота и почетен знак за съпричастие.