След отчетеното повишение през август, промишленото производство отбелязва минимален спад през септември, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Намалението е с 0,2%. На годишна база обаче индустрията расте прилично - с 3,3% спрямо същия месец на 2015 г.
През септември производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 1,9%, добивната промишленост остава без изменение, а в преработващата промишленост е отчетено увеличение от 0,3%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15,4%, обработката на кожи, производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 13,6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13%, производството на облекло - с 6,3%.
На годишна база ръст на промишленото производство се отчита в преработващата промишленост с 4,7% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 0,5%. В добивната промишленост е регистриран спад от 1,9%.