С окончателни условни присъди се сдобиха директорката на детска градина „Роза“ в Ново село Нели С. и главната счетоводителка Саша К., след като допуснали същински финансов хаос и счетоводна анархия в забавачката. Така всяка от тях получи наказание от 8 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок и глоба от по 1500 лева след волята на последната инстанция - Върховният касационен съд.
Редът за получаване на таксите, които родителите плащат, за да посещават децата им детската градина, бил абсолютно размит. Оказало се, че реално в заведението постъпвали суми, които обаче после не били превеждани по сметката на община Русе. Причината - тогавашната касиерка Ивелина С. прибирала част от тях в своя джоб. Самата Ивелина, която бе обявена за общодържавно издирване и упорито избягваше присъствието си в зала, вече е върнала източените от 2008 до 2012 година 19 316 лева и има присъда. Ако директорката и главната счетоводителка реално са си изпълнявали задълженията и са контролирали какъв е размерът на плащаните такси от родителите и какви суми се превеждат на общината, е нямало да се стигне до това значително ощетяване. Но тъй като проверки не се извършвали или били правени фиктивно, не се водела и документация, проблемът придобил значителни размери.
Присъдите бяха оспорени и от прокуратурата, която настоя за по-тежки наказания, и от страна на двете предадени на съд, които поискаха оправдаване. Адвокатите им се позоваха на факта, че детската градина не е стопанска единица, която може да бъде ощетена, и заради това обвинението срещу тях не почива на закона. Тезата им обаче не срещна разбирането на върховния съд.