Тренинг обучения „Връстници обучават връстници“ организира сдружение „Център „Динамика“ по проекта на община Русе за интеграция на ромите. В момента се обучават ученици от 5, 6 и 7 клас да говорят свободно сред своите връстници по теми, свързани със здравно и сексуално образование - за човешкото здраве, вредата от алкохола, цигарите и дрогата, за контрацепция и бременност, сексуално преносими инфекции като ХИВ/СПИН и др. В началото на ноември се проведе поредното обучение на 15 ученици от основните училища „Св.св.Кирил и Методий“ в Семерджиево и „Георги С. Раковски“ в Ново село.