Износът на рапица е нараснал близо три пъти спрямо предходната година, показва Оперативният анализ на основните земеделски култури, изготвен от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). От началото на пазарната 2016/17 година до момента са експортирани над 193 хил. тона или със 175% повече отколкото през 2015 г.
Рапицата е основен продукт за производството на биодизел, какъвто задължително се влага във всеки литър бензин, продаван в ЕС. Традиционно в Русенско се сеят 90-100 хил декара с рапица, която обаче не се изнася, а се изкупува почти изцяло от местния преработвател „Астра Биоплант“.
Износът на пшеница нараства с 16,5% на годишна база, до 903,8 хил. тона, но експортът на ечемик през пристанището се свива с 93,4% спрямо аналогичния период на 2015 г. От началото на 2016/17 пазарна година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед, показват данните на агроминистерството.