Нов щрих към портрета на поета и белетриста Веселин Тачев ще добави литературна вечер на 10 ноември от 18 ч в Историческия музей. Двама поети - Мая Ангелова и Пламен Дойнов, които са известни и със своите пристрастия към литературната история, ще представят пред русенци две интригуващи книги. Общото между двете издания е, че и двете са от колекцията „Неиздадените“ на столичната издателска къща „Кралица Маб“. Те са четвъртата и петата книги в поредицата, която по идея на Дойнов изважда от дълбините на забравеното, изгубеното или недопрочетеното ценни литературни бисери, без които картината на българската литературна история не е пълна. И още нещо - и двете издания, едното повече, другото по-малко, са свързани с Веселин Тачев, от рождението на когото тази година се навършиха 75 години. 
Едната книга е със заглавие „40 капки черна кръв. 1963“ и представлява самиздатската книга на Веселин Тачев със същото заглавие, която той е сглобил машинописно през 1963 година. Тази стихосбирка се е смятала за изгубена - приятелите на Веско са били убедени, че нито един екземпляр от нея не се е съхранил. Докато през това лято поетът Иван Цанев, който подготви за печат две томчета с поезията и с прозата на Тачев, не открива самиздатската книжка в архивите на друг поет - Йордан Трендафилов. Пламен Дойнов веднага подготвя за печат уникалното издание отпреди повече от 50 години. И ето, след два дни то ще има своята русенска премиера. Кратката анотация гласи: „Чрез тази книга се откроява едно от най-физиономичните присъствия сред младата поезия от 60-те години на ХХ век. Книга на 22-годишен поет, която се родее с търсенията от онази епоха на Константин Павлов и Николай Кънчев, и свързва българското преоткриване на свободния стих с текстовите практики на европейския модернизъм. Един от най-убедителните алтернативни лирически почерци в епохата на Народна република България“.
Втората уникална книга, до която русенци ще се докоснат в четвъртък в музея, се казва „Самиздат. 1963-1966“. Тя включва стихове от Веселин Тачев, Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов - поколението на поетите, повярвали в свободата на началото на 60-те години на миналия век. Съставители са Пламен Дойнов и Мая Ангелова.
С представянето на двете издания русенските ценители на стойностната поезия отново ще си припомнят тихия литературен и човешки подвиг на Веселин Тачев. А до края на календарната година се очаква това да стане още веднъж. Когато излезе от печат и томчето с поезия на Тачев, съставено от Иван Цанев, специална вечер за Веско ще събере негови приятели и почитатели, които ще споделят закъснелия с десетилетия факт на двутомника на русенеца.