264 монографии, изследвания, научни разработки и учебници, чиито автори са преподаватели, докторанти и студенти в Русенския университет, са се превърнали в  книги. В това се убедиха десетки русенци вчера, когато във фоайето на Ректората на РУ бе открита изложба с изданията на учени и преподаватели от последната година. Изложбата е наша традиция вече 16-а година, каза при откриването ректорът проф.Велизара Пенчева. Тя награди авторите на отличените издания в 12 категории. Сред наградените е и авторският колектив на сборника „Ректорите. Спомени, интервюта, документи“. В изложбата, подготвена от екип на университетската библиотека, са представени 18 монографии и 22 книги, 2 от тях - художествена литература, 35 нови учебника и учебни пособия, 63 дисертации и автореферати, 10 дипломни работи, 46 научни публикации в български и чужди списания.