Интерконекторът между България и Румъния ще бъде въведен в експлоатация на 11 ноември в Русе. Това обяви премиерът Бойко Борисов по време на годишната среща на правителствените ръководители на държавите от Централна и Източна Европа и Китай в Рига. Проектът за свързване на газопреносните системи на Румъния и България е на стойност 9,9 млн. евро, от които 35% се осигуряват от Европейската енергийна програма.
Интерконекторът се изгражда от „Хабау ППС Пайплайнс Системс“. Заради специфичните геоложки условия в района, в процеса на сондиране бяха приложени технологии, специално разработени за този проект. Той ще даде възможност да се транзитира газ от България към Румъния и от Румъния към България, в зависимост от необходимостите.
Газовата връзка България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15,4 км на българска територия, 7,5 км на румънска територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав. Максималният капацитет на интерконектора е 1,5 млрд. куб.м/год. с диаметър на тръбата 500 мм. и работно налягане 54 бара. Той ще бъде дублиран с резервен газопровод със същия капацитет.
Първият тръбопровод под Дунав бе положен още през 2013 г. от тогавашния изпълнител - консорциум от румънски фирми. В началото на 2014 г. обаче стана ясно, че тръбите са се сплескали и румънците не могат да се справят.