Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 4 милиона лева по схема de minimis - минимална помощ за подкрепа на пчеларите през 2016 г. По схемата бяха подадени над 3300 заявления за близо 386 000 пчелни семейства. Индивидуалният размер на подпомагане за едно пчелно семейство бе в размер на 11 лева.
Помощта получават пчеларите, които отглеждат между 20 и 200 пчелни семейства. За стопаните с над 200 кошера финансиране е изплатено за първите 200. 
 След преведената помощ, задължението на стопаните е да запазят 80 на сто от броя на пчелните семейства, за които е получено финансирането, като до 1 декември представят заверен ветеринарно-медицински дневник на пчелина за извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелните семейства. 
От ДФЗ припомнят, че индивидуалният таван за подпомагане по de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2014-2016 г.).