Общият размер на депозитите в банковата система в края на септември е 76.2 млрд. лв., или с 1.0 млрд. лв. (1.3 на сто) повече спрямо края на второто тримесечие на годината, съобщи БНБ.
Над половин милиард лева са новите депозити на домакинствата към септември, а повече от 766 милиона - от бизнеса. За сметка на това намаляват депозитите на кредитните институции на държавата. 
Общата сума на активите нараства през тримесечието с 1 милиард и 200 милиона лева. Общо в края на септември активите са били близо 90 милиарда лева в цялата банкова система. 
Към 30 септември 2016 г. печалбата на банковата система възлиза на 1.1 млрд. лв., или с 279 млн. лв. повече от реализираната за деветте месеца на предходната година. Собственият капитал в баланса на банковата система в края на тримесечието е 12.2 млрд. лв., като за периода юли-септември е увеличен с 414 млн. лв. (3.5 на сто).
От БНБ отчитат още, че намалява делът на необслужваните кредити.