На днешното заседание правителството одобри законопроекта за държавния бюджет за следващата година и три годишната бюджетна прогноза 2017 -2019 г. Това заяви след заседанието на Министерски съвет финансовият министър Владислав Горанов.

Най-голямото предизвикателство при съставянето му, според Горанов е било това "да вместим в него при намаляващ дефицит и запазване на декларираната данъчна система непроменена, да вместим в него приоритетите, които още от първата тригодишна прогноза бяхме анонсирали – осигуряване на достатъчно средства за продължаване и реализиране на реформата в средното образование и финансово обезпечаване на приетия закон за училищно и предучилищно образование, както и приоритетите, свързани с увеличаване на разходите в сферата на отбраната и сигурността", заяви той.

Още от пролетта на 2015 г. на КСНС подчертахме необходимостта от засилване капацитета на въоръжените сили за осигуряване на физическата сигурност на българските граждани, посочи Горанов и допълни, че продължава и политиката за увеличение на минималната работна заплата – "това, което сме анонсирали още от първия вариант на тригодишната бюджетна прогноза".

Горанов заяви, че очаква доста интензивни дебати в Народното събрание в контекста и на обстоятелството, че финалът на бюджетната процедура тази година съвпада с политическия цикъл и провеждането на избори за държавен глава. "Смятам, че бюджетът за следващата година осигурява достатъчно средства, за да гарантира нормалното функциониране на всички държавни органи, на държавата и нейните институции като цяло", коментира Горанов.

Той счита, че бюджетът е консервативен, изпълним и е съставен в условия на положителен икономически растеж, "нещо което ни дава основания да сме умерени оптимисти, че ще може да се изпълни в цялост, по начина, по който е приет, а дори и по-добре. Ако прогнозите за икономически растеж бъдат надминати всеки лев, който постъпи в хазната ще послужи за намаляване на дефицитът. Политика, която сме приели за поетапно ограничаване на дефицитът в следващите години до нула", каза още той.